Otštampaj stranu Pošalji stranu

Kugla ventil - leptir


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Kugla ventil - leptir
BAUHERR

Loptasta ili kugla slavina sadrži poliranu loptu sa otvorom koja se rotira za 90° radi pokretanja ili zaustavljanja strujanja fluida. One imaju određenu prednost obzirom na gabarit, manje su od zasuna, obezbeđuju dobru zaptivnost i manje su osetljive na prisustvo čvrstih čestica u fluidu. One se inače karakterišu veoma malim otporom, koji pružaju prilikom strujanja fluida.

Loptaste slavine se generalno ne preporučuju za svrhe prigušivanja.

Leptir navojni kuglasti ventil sa punim protokom je armatura, koja se ugrađuje u cevne instalacije u sistemima centralnog grejanja, u energetskim sistemima, u građevinarstvu, mašinogradnji. Upotrebljava se za sve neagresivne medije, kao što su voda, ulje, vazduh, para, nafta, ulja za podmazivanje.

Oblast primene je za temperaturu medija od -30°C do + 150°C (voda od 0°C do 110°C) i za radne pritiske do max. 6300 kPa (63 bar).

Prodaju se sa spoljašnjim/unutrašnjim navojem (M-Ž) u dimenzijama od 1/2" do 5/4".

 

Opis
Kugla ventil leptir1/2""
Kugla ventil leptir 3/4
Kugla ventil leptir 1""
Kugla ventil leptir 5/4""
Kugla ventil leptir 1"" zz