Otštampaj stranu Pošalji stranu

Sa prikluckom za Cu cev


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Sa prikluckom za Cu cev
GIACOMINI

Loptasta ili kugla slavina sadrži poliranu loptu sa otvorom koja se rotira za 90° radi pokretanja ili zaustavljanja strujanja fluida. One imaju određenu prednost obzirom na gabarit, manje su od zasuna, obezbeđuju dobru zaptivnost i manje su osetljive na prisustvo čvrstih čestica u fluidu. One se inače karakterišu veoma malim otporom, koji pružaju prilikom strujanja fluida.

Loptaste slavine se generalno ne preporučuju za svrhe prigušivanja.

GIACOMINI kuglasti ventil R258CC sa punim protokom je ventil, koji se ugrađuje u bakarne cevne instalacije u sistemima centralnog grejanja. Na krajevima ventila nalaze se kompresione spojnice za bakarne cevi dimenzija 15, 22 i 28 mm.

Opis
Kugla ventil za prikl. Na Cu cev 15x15
Kugla ventil za prikl. Na Cu cev 22x22
Kugla ventil za prikl. Na Cu cev 28x28