Otštampaj stranu Pošalji stranu

Felder


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Felder
FELDER

Felder elektroda za tvrdi lem, koristi se radi spajanja bakarnih cevi odnosno bakarnog fitinga u instalaciji.

Mešavina bakra (Cu) 94% i fosfora (P) 6% čine Felder elektrodu idealnu za rad.

Radna temperatura ili temperatura topljenja iznosi 730 C.

Ispunjava standard DIN EN 1044-CP203 (L-CuP6)

Opis
Elektroda za tvrdi lem Felder