Otštampaj stranu Pošalji stranu

R model


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
R model
RADIJATOR KRALJEVO

Kotlovi ove serije izrađuju se u snagama od 65 do 250kW. Izrađeni su od ugljeničnog čelika za izradu kotlova C1204 (po DIN-uHII) debljine 5 i 6 mm. Poseduju vodom hlađenu rešetku, koju čine bešavne cevi u kotlovskom kvalitetu C1212.

Poprečni presek pokazuje da su izmenjivačke površine postavljene horizontalno i da obezbeđuju relativno dug put dimnim gasovima kroz kotao. Kotlovi su sa tri promaje i dimni gasovi na svom putu prema dimnjaku idu uvek vertikalno uvis i horizontalno levo i desno. Na osnovu ovoga se može zaključiti da kotlovi serije R rade na principu gornjeg sagorevanja, tj. Da kiseonik prolazi kroz ćelu zapreminu ogreva i da zajedno sa gasovima iz njega sagoreva prema gornjoj ogrevnoj površini. Dosadašnje iskustvo u svetu je pokazalo da su ovakve konstrukcije veoma primenljive kada se kao gorivo koristi koks, granulirani ugljevi, drveni otpad, sitno seckano drvo, razni oblici bio mase.

Takođe ova konstrukcija je pokazala bolje rezultate od ostalih i pri prelasku natečno ili gasovito gorivo. Ovi kotlovi poseduju bakarni izmenjivač toplote na koga se priključuje ventil za termičko osiguranje oticanjem. Na svaki kotao serije R moguće je izgraditi bojler zapremine 100 litara za grejanje sanitarne vode, a na sve jačine kotlova moguće je nadograditi elektrokotlove od 18 do 36kW.

Glavna karakteristika serije R je da su ovi kotlovi otporniji prema pojavi kondezacije i nisko temperaturne korozije i da su njima za normalni rad i sagorevanje potrebne manje promaje dimnjaka.Prospekt

Opis
Kotao ravno 500KW Radijator
Kotao ravno 65KW Radijator
Kotao ravno 80KW Radijator
Kotao ravno 100KW Radijator
Kotao ravno 120KW Radijator
Kotao ravno 140KW Radijator
Kotao ravno 170KW Radijator
Kotao ravno 200KW Radijator
Kotao ravno 250KW Radijator