Otštampaj stranu Pošalji stranu

T470


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
T470
GIACOMINI

U savremenim sistemima radijatorskog grejanja, nije dovoljno da se interveniše isključivo na temperaturu napojne vode, kako bi se pravilno rukovalo energijaom, jer temeratura može da varira mnogo u nekoliko prostorija iste zgrade. Razlog varijacije temperature su mnogostruki, od položaja prostorije, varijacije spoljašnje temperature, sunčevo zračenje, prisustvo ljudi ili dobici toplote od aparata i električne opreme. Kako bi koristili toplotnu energiju samo kada i gde je zaista potrebno, najjednostavniji i najpouzdaniji način je ugradnja GIACOMINI termostatskih ventila i termo glava.

Termo glava T470C omogućava podešavanje temperature sa veoma visokom preciznošću. Ovo omogućava dobijanje željenih temperatura u prostorijama u skladu sa željama.

Temperaturske varijacije u sobi izazivaju varijaciju tečnosti u senzoru termo glave. Ova varijacija se prenosi na unutrašnji mehanizam ventila i kao posledicu ima zatvaranje ili otvaranje ventila i time modulaciju vode koja ulazi u grejno telo.

Tehnički podaci

  • Maksimalna radna temperatura 110 °C
  • Maksimalni radni pritisak 1 MPa (10 bar)
  • Maksimalni diferencijalni pritisak
  • - 1,4 bar (3/8”, 1/2”)
  • - 0,7 bar (3/4”)
  • Minimalna kalibracija termo glave  8 °C u poziciji *
  • Maksimalna kalibrisana vrednost 32 °C
Opis
Termoglava T470 tecni senzor hrom