Otštampaj stranu Pošalji stranu

R458


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
R458
GIACOMINI

U savremenim sistemima radijatorskog grejanja, nije dovoljno da se interveniše isključivo na temperaturu napojne vode, kako bi se pravilno rukovalo energijaom, jer temeratura može da varira mnogo u nekoliko prostorija iste zgrade. Razlog varijacije temperature su mnogostruki, od položaja prostorije, varijacije spoljašnje temperature, sunčevo zračenje, prisustvo ljudi ili dobici toplote od aparata i električne opreme. Kako bi koristili toplotnu energiju samo kada i gde je zaista potrebno, najjednostavniji i najpouzdaniji način je ugradnja GIACOMINI termostatskih ventila i termo glava.

Termo glave R458 omogućavaju podešavanje temperature sa veoma visokom preciznošću. Ovo omogućava dobijanje željenih temperatura u prostorijama u skladu sa željama.

Temperaturske varijacije u sobi izazivaju varijaciju u senzoru termo glave. Ova varijacija se prenosi na unutrašnji mehanizam ventila i kao posledicu ima zatvaranje ili otvaranje ventila i time modulaciju vode koja ulazi u grejno telo.

Tehnički podaci

  • Maksimalna temperatura vode 110°C
  • Maksimalni radni pritisak 1 MPa (10 bar)
  • Maksimalni diferencijalni pritisak
  • - 3/8” e 1/2”: 0,14 MPa ( 1,4 Bar)
  • - 3/4”: 0,07 MPa (0,7 Bar)
  • Minimalna kalibrisana vrednost 8°C u poziciji *
  • Maksimalna kalibrisana vrednost 32°C u potpuno otvorenoj poziciji
Opis
Termoglava R458 vosak