Otštampaj stranu Pošalji stranu

Diferencijalni termostat FIRST


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Diferencijalni termostat FIRST
FIRST

Diferencijalni termostat koristi se da automatski uključuje i isključuje cirkulacionu pumpu ili elektromotoroni ventil u zavisnosti od odnosa temperature vode u sistemu i temperature vode u solarnom akumulacionom bojleru. U ponudi su sledeći modeli:

DTC 200/2G

Diferencijalni termostat, dizajniran za kontrolu zagrevanja akumulacionog bojlera sanitarne vode od strane jednog izvora toplote (solarni kolektori, kotlovi, toplotne pumpe). Takođe se može koristiti za kontolu u sistemima hlađenja.

Može se kombinovati sa elektromotornim ventilom EMV110, cirkulacionim pumpama, gorionicima na gas i tečno gorivo i električnim grejačima.

DTC 200/4

Diferencijalni termostat, dizajniran za kontrolu zagrevanja akumulacionog bojlera sanitarne vode od strane jednog ili dva izvora toplote (solarni kolektori, kotlovi, toplotne pumpe). Za razliku od prethodnog isporučuje se sa četiri senzora.

Može se kombinovati sa elektromotornim ventilom EMV110, cirkulacionim pumpama za svaki grejni krug.

DTC 100/2

Diferencijalni termostat, dizajniran za kontrolu zagrevanja akumulacionog bojlera sanitarne vode od strane jednog izvora toplote (solarni kolektori, kotlovi, toplotne pumpe).

Može se kombinovati sa elektromotornim ventilom EMV110, cirkulacionim pumpama.

DTC 100/4TD

Diferencijalni termostat, dizajniran za kontrolu zagrevanja akumulacionog bojlera sanitarne vode od strane jednog ili dva izvora toplote (solarni kolektori, kotlovi, toplotne pumpe). Za razliku od prethodnog isporučuje se sa četiri senzora.

Može se kombinovati sa elektromotornim ventilom EMV110, cirkulacionim pumpama za svaki grejni krug gorionicima na gas i tečno gorivo i električnim grejačima. Omogućava digitalno podešavanje parametara i očitavanje temperatura na digitalnom displeju.

 
Prospekt

Opis
Diferencijalni termostat DTC 100/2 FIRST
Diferencijalni termostat DTC 100/4TD FIRST
Diferencijalni termostat DTC 200/4 FIRST
Diferencijalni termostat DTC 200/2G FIRST