Otštampaj stranu Pošalji stranu

Prirubnicki


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Prirubnicki
TOUR & ANDERSSON

TA STAF je prirubnički kosi regulacioni ventil čija je namena balansiranje usponskih vodova mreže centralnog grejanja, isključivanje, predregulacija. Zahvaljujući priključcima za merne instrumente omogućava merenje diferencijalnog pritiska i protoka. Ventil se povezuje putem prirubnica u skladu sa standardom ISO 7005-2 dimenzija od DN65 do DN150.

Primenjuje se za opseg radnih temperatura od -10 °C do +120 °C, dok je maksimalni radni pritisak 16 bar.

Izrađen je od sivog liva GG 25, DIN 1691

 
Prospekt

Opis
Kosi regulacioni DN65 prirubnicki STAF TA
Kosi regulacioni DN80 prirubnicki STAF TA
Kosi regulacioni DN100 prirubnicki STAF TA
Kosi regulacioni DN125 prirubnicki STAF TA
Kosi regulacioni DN150 prirubnicki STAF TA
Kosi regulacioni DN200 prirubnicki STAF TA
Kosi regulacioni DN250 prirubnicki STAF TA
Kosi regulacioni DN300 prirubnicki STAF TA