Otštampaj stranu Pošalji stranu

Solid Therm


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Solid Therm

SOLID THERM pelet set garantuje:

 

  • Drastično manju potrosnju peleta
  • Zaštita od kondenzacije omogućuje veliku dugovečnost kotla
  • Potpunu automatizaciju
  • Mogućnost loženja više vrsta goriva u zavisnosti od trenutnih cena na tržištu
  • Kombatibilan sa sobnim i digitalnim termostatom
  • Najbolji odnos cene i kvaliteta

 

Pelet set se satoji iz sledećeg:

 

 

Automatska regulacija u Set Kotlovima na Pelet stavlja pelete u isti rang sa lož uljem i gasom. Kotlovi se automatski pale i gase, postižu i održavaju temperaturu koja im se zada, i imaju automatsko doziranje. To im daje prednost u odnosu na grejanje na drva, ugalj ili drveni briket.

Do sada je ugradjeno više od 2.000 kotlova u SRBIJI i svi rade bez problema i kvarova. Kotao ima petogodišnju garanciju i veoma je kvalitetan. Najveća prednost ovog Pelet Seta nad konkurencijom je veći stepen iskorišćenja mereno i posle 5 godina rada. Ostali kotlovi nemaju ovakav stepen iskorišćenja ni kad su potpuno novi.

Pošto se radi o dugoročnoj investiciji veoma je bitno da kotao efikasno i kao nov funkcioniše posle 10 i više godina rada.

Opis
Solid Therm Pelet Set 24 kW
Solid Therm Pelet Set 30 kW
Solid Therm Pelet Set 36 kW
Solid Therm Pelet Set 42 kW
Solid Therm Pelet Set 48 kW