Otštampaj stranu Pošalji stranu

Biasi


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Biasi

BINOVA je model gasnog kotla koji se proizvodi u kapacitetu od 24kW sa prirodnim ili prinudnim izbacivanjem gasova. Jednostavan za ugradnju, BINOVA je kotao pogodan za zamenu postojećih kotlova kao i za ugradnju u novim stabenim prostorima. Inovativni digitalni kontrolnu panel ima za cilj da korisniku olakša korišćenje uređaja i da prezentuje sveobuhvatne informacije o uređaju.

BINOVA je kotao visoke efikasnosti. Modulacija plamena obezbeđuje smanjenje potrošnje gasa i stabilnost rada u sistemu centralnog gejanja i pripreme sanitarne vode. Zahvaljujuću temperaturnim senzorima i prekidačuma protoka vode obezbeđuje se maksimalan komfort u korišćenju uređaja. Kotao poseduje brojne sisteme zaštite kao što su: zaštita od stvaranja kamenca, zaštita usled nedovoljne cirkulacije vode, elektronsko paljenje, modulacija plamena, zaštita pri niskim temperaturama… Postoji mogućnost povezivanja sa eksternim senzorom i sobnim termostatom.

RINNOVA je model gasnog kotla koji se proizvodi u kapacitetima od 24, 28 i 32kW sa prirodnim ili prinudnim izbacivanjem gasova.

Jednostavan za ugradnju, RINNOVA je kotao pogodan za zamenu postojećih kotlova kao i za ugradnju u novim stabenim prostorima. Inovativni digitalni kontrolni panel ima za cilj da korisniku olakša korišćenje uređaja i da prezentuje sveobuhvatne informacije o uređaju. RINNOVA je kotao visoke efikasnosti.

Modulacija plamena obezbeđuje smanjenje potrošnje gasa i stabilnost rada u sistemu centralnog gejanja i pripreme sanitarne vode. Zahvaljujuću temperaturnim senzorima i prekidačuma protoka vode obezbeđuje se maksimalan komfort u korišćenju uređaja.

Primarni izmenjivač tehnološki unapređen da obezbedi maksimalnu efikasnost prenosa toplotne energije. Kotao poseduje brojne sisteme zaštite kao što su: zaštita od kamenca, zaštita usled nedovoljne cirkulacije vode, elektronsko paljenje, modulacija plamena, zaštita pri niskim temperaturama…

RINNOVA gasni kotao se može programirati da obezbedi najbolji komfor, smanjenje vremena čekanja i obezbeđivanje stabilne temperature u sistemu sanitarne vode. Postoji mogućnost povezivanja sa eksternim senzorom i sobnim termostatom.

 

Opis
Dimovodni produzetak 1m Biasi
Dimovodni produzetak 0.5m Biasi
Dimovodni set Biasi
Dimovodni set Biasi Condenz
Gas kot Biasi Condx 25
Gas kot Biasi Condx 35
Gas kot Biasi Binova 24 CM
Gas kot Biasi Rinova 24 CM
Gas kot Biasi Rinova Cond Plus 35