Otštampaj stranu Pošalji stranu

Kepo


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Kepo

Kepo u ponudi ima četiri modela kotlova različite snage (15kW, 20kW, 25kW i 35kW). Svaki model ima dve varijante: AC (sa automatskim čišćenjem gorionika) i MC (sa ručnim čišćenjem gorionika). Modeli se, osim po načinu čišćenja gorionika, ne razlikuju u ostalim tehničkim rešenjima.

Karakteristike i prednosti KEPO kotlova na pelet:

povećan stepen iskorišćenja energije

praktičan i brz servis kotlova

dobra izolacija vrata, poklopca za izmenjivače toplote i vodenog dela kotla

vrlo jednostavno čišćenje kompletnih izmenjivača toplote unutar kotla, jednim potezom ruke

veliki gabariti spremnika za pepeo

veliki spremnik za pelet uz mogućnost dogradnje dodatnog spremnika za pelet

kvalitetan gorionik sa dobrim sagorevanjem automatsko čišćenje gorionika (samo kod modela serije AC)

kvalitetna i elegantna završna boja štelujuća brava i vrata kotla

štelujući grejač za potpaljivanje peleta

masivni i pouzdaniji puž za ubacivanje peleta

WiFi konekcija za daljinsku kontrolu (opciona ugradnja)

dodatni spremnik za pelet BigTank, kapaciteta 225kg (opciona ugradnja)

Opis
Kotao na pelet 15kW AC Kepo
Kotao na pelet 15kW MC Kepo
Kotao na pelet 20kW AC Kepo
Kotao na pelet 20kW MC Kepo
Kotao na pelet 25kW AC Kepo
Kotao na pelet 25kW MC Kepo
Kotao na pelet 35kW AC Kepo
Kotao na pelet 35kW MC Kepo