Otštampaj stranu Pošalji stranu

Kasete za razdelnike


  • Tehnički opis
  • Cenovnik
Kasete za razdelnike

Kaseta za razdelnike, koristi se u sistemima centralnog grejanja, vodovoda i sanitarne vode za smeštanje potrebne opreme, razdelnika, sabirnika, pumpi, ventila, merno-regulacione opreme i dr.

Kaseta se izrađuje od pocinkovanog lima plastificiranog u belu boju. Isporučuje se sa bravicom i ključem i nosačem za sabirnike i razdelnike.

Standardne dimenzije kasete su: širina od 400 mm do 1000 mm, visina 450 mm. Dubina kasete je 110 mm.

 

Opis
Kaseta za razdelnike metalna sa bravicom 450x400
Kaseta za razdelnike metalna sa bravicom 450x500
Kaseta za razdelnike metalna sa bravicom 450x600
Kaseta za razdelnike metalna sa bravicom 450x650
Kaseta za razdelnike metalna sa bravicom 450x700
Kaseta za razdelnike metalna sa bravicom 450x800
Kaseta za razdelnike metalna sa bravicom 450x1000